Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

ΦΩΤΟ ΑΠΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΕ ΕΡΜΟΥ ( 45 ΒΑΘΜΟΥΣ) εΞΑΡΧΕΙΑ (44 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΚΑΙ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ( 42 ΒΑΘΜΟΥΣ)