Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

                                                         ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ!!!!!!!

6940882355    6940882355     6940882355   6940882355   6940882355
ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΗΡΕ Η ΚΟΣΜΟΤΕ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ!!