Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Λόγω ασθενείας του Κωνσταντίνου και άλλων μελών της ομάδας το πρόγραμμα μεταφέρετε για την άλλη εβδομάδα. Ισχύει μόνο η δράση της Τετάρτης το βράδυ στο Τρίπορτο για το φίλο Βασίλη. Σας περιμένουμε όλους εκεί