Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Ανάγκες
H Κοινωνική Κουζίνα "Ο Άλλος Άνθρωπος" ζητάει ανθρώπους που να διαθέτουν εκτός από το πεζό δύο και 4 ρόδες για τη μεταφορά της μαρμίτας. 
*Φιλική συμμετοχή: Αστερίξ & Οβελίξ.